korisnik:
lozinka:
registracija

Usluge

Članovi Udruženja pružaju sledeće usluge:

Pismeno prevođenje sa overom i bez overe

1. Svih dokumenata za koja je potrebna overa sudskog prevodioca:

• Ličnih dokumenata potrebnih za regulisanje građanskog statusa
/izvodi iz matičnih knjiga, razna uverenja, svedočanstva, diplome, izjave, i sl./

• Sudske i medicinske dokumenacije /tužbe, presude, rešenja, izveštaji, itd./
poslovne i komercijalne dokumentacije /razni ugovori, finansijski
izveštaji - bilansi stanja, bilansi uspeha, bankarski dokumenti, patenti i sl./

2. Svih dokumenata za koje nije potrebna overa sudskog tumača

• zakonodavne, poslovne i komercijalne dokumentacije /zakoni, uredbe,
 direktive i drugi propisi, ponude, tenderi, ugovori, finansijski izveštaji,
 projektna dokumentacija, tehničke specifikacije, bankarski dokumenti i sl.

• Ostalih dokumenata /seminarski i naučni radovi, doktorske disertacije, studije, itd.

• Usmeno prevođenje

• Simultano i konsekutivno sudsko, komercijalno i ostalo prevođenje
 

 • VAŽNO OBAVEŠTENJE  Poštovane koleginice i kolege, godišnja skupština Udruženja će se održati 23.02.2018. godine u kancelariji Udruženja u ul. Gavrila Principa 20, 11000 Beograd, sa početkom u 17h.

 • DNEVNI RED:

  1. Izveštaj o dosadašnjem radu Udruženja (pot/predsednik USSPS, do 10’ + diskusija do 10’); 2. Prezentacije članova zainteresovanih za mesto ‘domaćina' Udruženja* (po 10’ + diskusija i izbor do 10’); 3. Izbor novog predsednika i zamenika predsednika i članova ostalih organa Udruženja (10’); 4. Razno (10’).

  *Pošto Udruženje još uvek nema svojih sredstava ni potrebnih uslova predviđeno je u članu 10. Pravilnika Udruženja da Udruženje ima ‘domaćina’ u čijim će prostorijama biti registrovano i stvarno sedište Udruženja. Predloženo je da se ‘domaćin’ Udruženja bira na period od 5 godina sa pravom reizbora i da svi zainteresovani članovi Udruženja imaju pravo da se kandiduju za 'domaćina' Udruženja tako što će prezentirati Skupštini Udruženja svoj predlog sa svojim uslovima i mogućnostima (kakve uslove i kakav plan za dalji razvoj Udruženja ima) pa će na osnovu toga Skupština izabrati najpovoljnijeg kandidata.

  Molimo sve članove Udruženja i kolege zainteresovane za članstvo u Udruženju da svojim prisustvom i predlozima doprinesu boljem radu Udruženja.

  S poštovanjem, UO Udruženja


 • Saradnja sa Via Academica Edukacijom


  Podrška mladim i ambicioznim ljudima.

 • Udruženje daje poseban popust na prevodilačke usluge (prevodi i overa prevoda), kao i pripremu za polaganje međunarodno priznatih ispita (IELTS i Cambridge ispiti) za klijente Via Academica Edukacije (https://viacademica.com/).


 • Zapisnik sa sastanka u MP


  Dana 25. aprila 2016. godine održan je sastanak u Ministarstvu pravde između predstavnika Udruženja i konsultanta za reformu pravosudnih profesija, gosp. Ivane Ninčić. Učesnici sastanka su razgovarali o reformi pravosudnih profesija, o standardizaciji usluga sudskih prevodilaca, ažuriranju spiskova sudskih prevodilaca i postavljanju novih sudskih prevodilaca, tj. kako postati sudski prevodilac . (Pročitaj Zapisnik).

 • Saradnja sa katedrom za Anglistiku  Dana 17. maja 2016 održan je sastanak na Filološkom fakultetu u Beogradu između predstavnika Udruženja i šefa Katedre za Anglistiku, prof. dr Radojke Vukčević. Učesnici sastanka su razgovarali o mogućim vidovima saradnje između Udruženja i Katedre za anglistiku.
  S poštovanjem, UO Udruženja


 • Osnovano Udruženje
  Udruženje sudskih i stručnih prevodilaca Srbije osnovano je 24.02.2012. Vidite rubriku Članstvo.


 • Oslikavanje zidova u dvorištu Udruženja
  Apsolventi Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na čelu sa svojim profesorom Miroslavom Lazovićem počeli su da oslikavaju zidove u dvorištu Udruženja.


 • O'Malley
  Dame, ne bojte se, dođite u Udruženje. Ovaj mali, na slici, koji će jednog dana postati veliki O'Malley uhvatio je i poslednjeg miša u dvorištu Udruženja.


 • Oslikavanje velikog zida
  Profesor Lazović je lično počeo da oslikava veliki zid u dvorištu Udruženja.

Udruženje sudskih i
stručnih prevodilaca Srbije - Beograd

ul. Gavrila Principa br.20, 11000 Beograd
Tel : +381 11 2 63 93 25
Tel: +381 63 8 44 99 35
Tel: +381 63 744 67 10

© Udruženje sudskih prevodilaca 2012

Sitemap | Pravila koriscenja